درباره ما

برای ما مهمتر از فروش ، کسب رضایت مشتریانمان می باشد…


موسسه لوئی گروپ با بیش از 14 سال تجربه کارمفید درزمینه توریستی درکشورترکیه همیشه به دنبال احترام ؛ کیفیت ؛ نظم

دراجرا و رضایتمندی مشتری بوده ودرهرمرحله موفقیت خود را به اثبات رسانده این شرکت با اتکا به پرسنل با تجربه وتحصیل

کرده خود با دید متفاوت درزمینه ارائه خدمات توریستی این بار نیز با راه اندازی وبسایت ترکیه کنسرت و فروش آنلاین بلیت

کنسرت خواننده های ایرانی و خارجی در ترکیه به دنبال پوشش کامل احتیاجات و انتظارات مشتریانمان می باشد.


هدف خانواده ترکیه کنسرت پشتیبانی و خدمات شبانه روزی + ارائه سرویس های با کیفیت در پاسخ به اعتماد مردم گرامی می باشد.


ترکیه کنسرت آدرسی است برای کسانی که می خواهند خود را ویژه حس کنند.

با احترام

مدیریت لوئی گروپ