کنسرت های برگزار شده

کنسرت های برگزار شده که بلیت های آن در وبسایت ترکیه کنسرت به فروش رفته است و تاریخ این کنسرت ها مربوط به گذشته می باشد.

نمایش 1–12 از 53 نتیجه

پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر   https://turkeyconcert.com/wp-content/uploads/2018/10/کشتی-سوداتور-کاتاگوری.mp4
$ 60$ 170
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 40$ 105
28 & 29 & 30 تیر 1398 سالن روباز جمیل توپوزلو حاربیه – ساعت 21:00
$ 35$ 75
24 شهریور 1398 – ساعت 21:00 سالن روباز جمیل توپوزلو حاربیه
$ 50$ 95
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 90$ 190
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 70$ 150
پذیرایی ناهار کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر تخفیف ویژه برای مشتریان وبسایت ترکیه کنسرت
$ 50$ 80
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر قابلیت انتخاب آنلاین کتگوری و بهترین صندلی در کشتی
$ 70$ 140
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 70$ 150
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 70$ 140
پذیرایی ناهار کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 75$ 180
پذیرایی شام کامل + نوشیدنی بدون محدودیت کشتی مجلل سودا تور استانبول – تنگه بسفر
$ 70$ 140

نمایش 1–12 از 53 نتیجه